2020-06-09 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Acaciastraat 60

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020045794
 • Referentie gemeente: 2020/101/OMV
 • Projectnaam omgevingsloket: 19.27 regularisatie Kuppens
 • Projectnaam gemeente: regulariseren van een woning met achterbouw, het afbreken van 2 dubbele carports, het afbreken van een tuinhuis, het verwijderen van een tennisplein.
 • Ligging: Acaciastraat 60 te 3920 Lommel
  Afdeling 72345, sectie B, perceel 381L6, 381M6
 • Contactpersoon: Marc Schuurmans
 • Datum: 2/06/2020

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door mevrouw Maria Wilhelmina Gerits een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Acaciastraat 60 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72345, sectie B, perceel 381L6, 381M6

Het betreft een aanvraag tot regulariseren van een woning met achterbouw, het afbreken van 2 dubbele carports, het afbreken van een tuinhuis, het verwijderen van een tennisplein..
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 09/06/2020 tot en met 08/07/2020.

Reden openbaar onderzoek:

 • Bouwlijn op resp. 4 m, 4,42 m en 4,98 m achter de rooilijn i.p.v. 6 m
 • Bouwdiepte 21,62 m i.p.v. max. 17 m
 • Dakhelling 47° i.p.v. max. 40°

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 08/07/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

09/06/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina