Hervatting liturgische vieringen in Lommel

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om voor de verschillende religies publieke liturgische vieringen toe te laten. Om dit veilig te laten verlopen heeft de Belgische Katholieke Kerk een draaiboek opgesteld met maatregelen en aanbevelingen om de eucharistievieringen terug te laten plaatsvinden. Op basis hiervan werd beslist om in Lommel vanaf het weekend van 13 en 14 juni opnieuw zondagsvieringen te houden.

Vier missen per weekend

Vanaf dat weekend tot en met het weekend van 5 en 6 september zullen er echter slechts vier zondagsvieringen zijn, namelijk:

  • op zaterdag om 17 uur in Heeserbergen,
  • op zondag om 9 uur in Kerkhoven,
  • op zondag om 10 uur in Heide-Heuvel,
  • op zondag om 10.30 uur in Lommel Centrum.

Dit betekent dat er in deze periode nog geen zondagsvieringen zijn in de kerken van Balendijk, Barrier, Kattenbos, Kolonie, Lutlommel en Werkplaatsen. Deze beperking wordt verantwoord door de vaststelling dat verschillende van onze priesters behoren tot de risicogroep. Priesters en gelovigen die ziek zijn, moeten volgens de richtlijnen thuis blijven. Bovendien vergen de opgelegde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan veel regelingen en zijn er nogal wat voorzieningen nodig om alles goed georganiseerd te krijgen. Dat vraagt ook een aantal aankopen. Vandaar de keuze om ons te beperken tot de genoemde vier kerken.

Veiligheidsmaatregelen

Wegens de veiligheidsmaatregelen zullen de vieringen lichtjes anders verlopen dan men gewoon is. Onder andere is het aantal personen dat kan toegelaten worden in de kerk beperkt tot 1 persoon per 10 vierkante meter met een maximum van 100 personen (maximum 200 vanaf 1 juli). Bij het binnenkomen in de kerk zullen de namen genoteerd worden, dit uitsluitend met het oog op een eventueel noodzakelijke contactopsporing achteraf. Er wordt aangeduid waar men kan plaatsnemen of waar niet, er zal geen koor mogen zingen, de communie-uitreiking zal enigszins anders verlopen, men moet altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden (behalve voor personen die onder hetzelfde dak wonen) en bij het verlaten van de kerk mag men niet ‘samenscholen’.

Misintenties

Heel wat aangevraagde misintenties konden of kunnen niet uitgevoerd worden ofwel omdat de viering niet plaatsvond of zal plaatsvinden ofwel omdat de misintenties niet tijdig in het parochieblad konden bekendgemaakt worden. Deze misintenties kunnen verplaatst worden: ofwel naar een latere datum ofwel naar een andere kerk. Voor de verplaatsing van een misintentie kan men contact opnemen met het parochiaal secretariaat of de plaatselijke contactpersoon (zie rubriek Info in het parochieblad).

Zondagsvieringen in de toekomst

Tussen 12 september en 11 oktober zullen de vieringen van de eerste communie en het vormsel plaatsvinden. Die data liggen vast (zie website van het dekenaat Lommel). Voor deze periode wordt het schema van de zondagsvieringen aangepast. Deze regeling zal binnenkort meegedeeld worden.

Andere vieringen

Voorlopig worden de eucharistievieringen op weekdagen in de parochiekerken van Lommel niet hervat. Wegens de oppervlaktenorm zijn de vieringen in de Eymardkapel voorlopig nog niet publiek.

Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen vanaf 8 juni wel plaatsvinden rekening houdend met de veiligheidsmaatregelen die zijn opgenomen in het Draaiboek van de Belgische Katholieke Kerk.

Deel deze pagina