2020-06-10 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Gasstraat 42 - 44

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020053085
 • Referentie gemeente: 2020/085/OMV
 • Projectnaam omgevingsloket: 7 Nieuwbouwappartementen Edibo Gasstraat Lommel
 • Projectnaam gemeente: slopen bestaand gebouw en nieuwbouw van 7
  appartementen
 • Ligging: Gasstraat 42, Gasstraat 44, Gasstraat 44A te 3920 Lommel
  Afdeling 72020, sectie C, perceel 460S, 464F
 • Contactpersoon: Guy Weyns
 • Datum: 5/06/2020

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Thierry Vanhelden een aanvraag voor een
omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Gasstraat 42, Gasstraat 44, Gasstraat 44A te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72020, sectie C, perceel 460S, 464F

Het betreft een aanvraag tot slopen bestaand gebouw en nieuwbouw van 7 appartementen.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 10/06/2020 tot en met 09/07/2020.

Reden openbaar onderzoek: Beperkte afwijkingen tov verouderde BPA voorschriften

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 09/07/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

10/06/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina