2020-06-12 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Vlasstraat 47

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020061301
  • Referentie gemeente: 2020/102/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: bouwen van een ééngezinswoning (Tielemans-Vranckx)
  • Projectnaam gemeente: bouwen van een ééngezinswoning en kappen van bomen
  • Ligging: Vlasstraat 47 te 3920 Lommel
    Afdeling 72020, sectie C, perceel 944A2
  • Contactpersoon: Steffanie Melis
  • Datum: 9/06/2020

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door mevrouw Laurien Vranckx een aanvraag voor een
omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Vlasstraat 47 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72020, sectie C, perceel 944A2

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een ééngezinswoning en kappen van bomen.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 12/06/2020 tot en met 11/07/2020.

Reden openbaar onderzoek:
- bouwbreedte van de woning is 14m (ipv 12m)
- plat dak (ipv dakhelling tussen 25° en 50°)

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 11/07/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

12/06/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina