2020-06-19 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Hagelkruisstraat 31

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020058395
 • Referentie gemeente: 2020/106/OMV
 • Projectnaam omgevingsloket: Loomans Vandenberk - Lommel
 • Projectnaam gemeente: het bouwen van een poolhouse, een zwembad en het
  uitbreiden van een terras
 • Ligging: Hagelkruisstraat 31 te 3920 Lommel
  Afdeling 72344, sectie D, perceel 363G
 • Contactpersoon: Heidi Feyaerts
 • Datum: 12/06/2020

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Erik Loomans een aanvraag voor een
omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hagelkruisstraat 31 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72344, sectie D, perceel 363G

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een poolhouse, een zwembad en het uitbreiden van een terras.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 19/06/2020 tot en met 18/07/2020.

Reden openbaar onderzoek:
- oppervlakte van het bijgebouw is 65,4m² (i.p.v. max 40m²)
- hoogte van het bijgebouw is 4,95m (i.p.v. max 3,5m)

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 18/07/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

19/06/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina