2020-06-19 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Heide 6

Referentie omgevingsloket: OMV_2020030338
Referentie gemeente: 2020/049/OMV
Projectnaam omgevingsloket: jansen M
Projectnaam gemeente: nieuwbouw eengezinswoning met diëtistepraktijk en carport met tuinberging
Ligging: Heide 6 te 3920 Lommel

Afdeling 72342, sectie A, perceel 624P

Contactpersoon: Martine Pouders
Datum: 19/06/2020

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door mevrouw Meriet Jansen een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Heide 6 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72342, sectie A, perceel 624P

Het betreft een aanvraag tot nieuwbouw eengezinswoning met diëtistepraktijk en carport met tuinberging.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 19/06/2020 tot en met 18/07/2020.

Reden openbaar onderzoek:

- inplanting hoofdgebouw op 17,25m t.o.v. wegas i.p.v. 13,00m

- inplanting carport op de rechterperceelsgrens

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 18/07/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

19/06/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina