2020-06-22 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Adelberg 76 + 78

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020051906
 • Referentie gemeente: 2020/096/OMV
 • Projectnaam omgevingsloket: 1826 ADEL - NIEUWBOUW 13 APPARTEMENTEN +
  ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE
 • Projectnaam gemeente: slopen van bestaande bebouwing, nieuwbouw van 13
  appartementen en fietsenberging
 • Ligging: Adelberg 76, Adelberg 78 te 3920 Lommel
  Afdeling 72342, sectie A, perceel 1111G, 1121M2, 1121R2
 • Contactpersoon: Heidi Feyaerts
 • Datum: 18/06/2020

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Arnold Joosten een aanvraag voor een
omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Adelberg 76, Adelberg 78 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72342, sectie A, perceel 1111G, 1121M2, 1121R2

Het betreft een aanvraag tot slopen van bestaande bebouwing, nieuwbouw van 13 appartementen en fietsenberging.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 22/06/2020 tot en met 21/07/2020.

Reden openbaar onderzoek:
- de grondoppervlakte bedraagt meer dan 500m² (622m²)
- halfopen bebouwing

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 21/07/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het collegevan burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

22/06/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina