Milieuvergunning

De aanvraag van een milieuvergunning valt onder de VLAREM-wetgeving. Afhankelijk van de graad van de mogelijke hinder worden activiteiten / inrichtingen opgedeeld in 3 klassen:

Klasse 1

 • Hiervoor moet, voor aanvang van de exploitatie, een vergunning aangevraagd worden bij de Bestendige Deputatie;
 • Het dossier moet ingediend worden in 10-voud
 • Aanvraag moet gebeuren via een standaard aanvraagformulier
 • Enkele activiteiten waarvoor een klasse 1 vergunning moet aangevraagd worden zijn:
  • Exploitatie van een bevoorradingsstation voor motorvoertuigen
  • Stallen voor inheemse grote zoogdieren (paard en runderachtigen) voor meer dan 200 gespeende dieren in woongebied

Klasse 2

 • Hiervoor moet, voor aanvang van de exploitatie, een vergunning aangevraagd worden bij het College van Burgemeester en Schepenen;
 • Het dossier moet ingediend worden in 7-voud
 • Aanvraag moet gebeuren via een standaard aanvraagformulier
 • Enkele activiteiten waarvoor een klasse 2 vergunning moet aangevraagd worden zijn:
  • Het houden van meer dan 10 volwassen honden
  • Boren van een grondwaterwinning met een debiet van 500 m³/j tot en met 30.000 m³/j
  • Stallen voor inheemse grote zoogdieren (paard en runderachtigen) voor 5 tot en met 200 gespeende dieren indien gelegen in woongebied

Klasse 3

 • Hiervoor is er meldingsplicht, dit wil zeggen dat voor de start van de activiteit een melding dient te gebeuren bij het College van Burgemeester en Schepenen;
 • De melding moet gebeuren met meldingsformulier
 • Enkele activiteiten die gemeld moeten worden zijn:
  • Plaatsing droogzuiging bij bouwwerken
  • Het houden van 5 tot en met 10 volwassen honden
  • Exploiteren van een garagewerkplaats
  • Plaatsing van een propaangastank met een inhoud tot 3.000 liter
  • Boren van een grondwaterwinning met een debiet kleiner dan 500 m³/jaar
  • Mazouttank met een inhoud van 5.000 tot 20.000 liter bij een particuliere woning

Contact

Milieu en Natuur

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
milieu@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina