2020-06-30 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Luikersteenweg 422

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020076364
  • Referentie gemeente: 2020/110-01/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: Selten Nick - Nieuwbouw paardenstal (2)
  • Projectnaam gemeente: afbraak van poolhouse en omvorming van binnen- naar buitenzwembad, nieuwbouw van een paardenstal en milieuvergunning klasse 2
  • Ligging: Luikersteenweg 422 te 3920 Lommel
  • Afdeling 72345, sectie B, perceel 870T2
  • Contactpersoon: Marc Schuurmans
  • Datum: 23/06/2020

Het stadsbestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Nick Selten een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Luikersteenweg 422 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72345, sectie B, perceel 870T2
Het betreft een aanvraag tot afbraak van een poolhouse en omvorming van een binnen- naar buitenzwembad, nieuwbouw van een paardenstal en milieuvergunning klasse 2.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.
Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:
9.4.3.a)1° .

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 30/06/2020 tot en met 29/07/2020.

Reden openbaar onderzoek:
- ligging deels (om te vormen poolhouse en binnenzwembad naar buitenzwembad) en volledig (op te richten paardenstal) in agrarisch gebied.
- oprichting van een 200 m2 grote paardenstal voor 6 paarden op 2 m van de rechter erfgrens achter de bestaande woning en garage in agrarisch gebied (kroonlijsthoogte 3 m, nokhoogte 5,65 m, lichthellend dak)

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 29/07/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

30/06/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina