2020-06-26 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Lorkstraat

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020077480
  • Referentie gemeente: V0293 W03
  • Projectnaam omgevingsloket: Lorkstraat
  • Projectnaam gemeente: Bijstellen van verkaveling met referentie stad V0293 in functie van het herverkavelen van lot 10 met aanpalende grond naar twee loten bestemd voor open bebouwing met schakelelement
  • Ligging: Lorkstraat
    Afdeling 5, sectie B, perceel 381L6, 381M6
  • Contactpersoon: Heidi Agten
  • Datum: 19/06/2020

Het stadsbestuur van Lommel deelt mee dat door landmeter Vital Dewitz een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Acaciastraat 60/Lorkstraat te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging afdeling 5, sectie B, perceel 381L6 en 381M6.
Het betreft een aanvraag tot bijstellen van verkaveling met referentie stad V0293 in functie van het herverkavelen van lot 10 met aanpalende grond naar twee loten bestemd voor open bebouwing met schakelelement.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, verkavelen van gronden.
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 26/06/2020 tot en met 25/07/2020.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 25/07/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

26/06/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina