2020-06-29 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Aangelagstraat 6

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020074165
 • Referentie gemeente: 2020/120/OMV
 • Projectnaam omgevingsloket: Verlaak-Dekelver
 • Projectnaam gemeente: bouwen van een eengezinswoning met zwembad
 • Ligging: Aangelagstraat 6 te 3920 Lommel
 • Afdeling 72345, sectie B, perceel 1200A2
 • Contactpersoon: Steffanie Melis
 • Datum: 23/06/2020

Het stadsbestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Pieter Verlaak en mevrouw Lize Dekelver een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Aangelagstraat 6 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72345, sectie B, perceel 1200A2 Het betreft een aanvraag tot bouwen van een eengezinswoning met zwembad.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 30/06/2020 tot en met 29/07/2020. Reden openbaar onderzoek:

 • bouwdiepte gelijkvloers bedraagt 17,25m (i.p.v. 17m)
 • bouwdiepte verdieping bedraagt 10,7m (i.p.v. 10m) met vooraan een oversteek van 0,7m t.o.v. voorbouwlijn
 • tuinmuur reikt tot op linkerperceelsgrens en heeft een hoogte van 2,5m
 • houten poort reikt tot op rechterperceelsgrens en heeft een hoogte van 2,5m

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 29/07/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel. Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.


30/06/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina