2020-06-26 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Eendenbekstraat 17

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020069156
  • Referentie gemeente: 2020/114/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: Woning Stevens-Riemis
  • Projectnaam gemeente: bouwen van een eengezinswoning
  • Ligging: Eendenbekstraat 17 te 3920 Lommel
  • Afdeling 72020, sectie C, perceel 1081G
  • Contactpersoon: Steffanie Melis
  • Datum: 15/06/2020

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door mevrouw Laura Riemis en meneer Roy Stevens een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Eendenbekstraat 17 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72020, sectie C, perceel 1081G. Het betreft een aanvraag tot bouwen van een eengezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 22/06/2020 tot en met 21/07/2020. Reden openbaar onderzoek:

  • bouwdiepte van het gelijkvloers is 15,65m (in plaats van max 14m)
  • bebouwbare oppervlakte is 184,63m² (in plaats van max 80% van bouwzone, dus 156,80m²)

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 21/07/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel. Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

22/06/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina