2020-07-15 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Marie Curiestraat 24 

Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Stedelijk Motorcrosscentrum 

Referentie omgevingsloket: OMV_202078817 

Referentie gemeente: 2020/012/MLV 

Projectnaam omgevingsloket: duplicaat van 2020058682 Stedelijk Motorcrosscentrum Lommel 

Projectnaam gemeente: Milieuvergunning stedelijk Motorcrosscentrum Lommel 

Ligging: Marie Curiestraat 24 

Afdeling 72020, sectie C, perceel 1409Y12 

Het bestuur van Lommel deelt mee dat door het Stedelijk Motorcrosscentrum Lommel een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij de bestendige deputie van Limburg. 

Het betreft een aanvraag tot het hernieuwen en veranderen van de exploitatie van het motorcrosscircuit. 

Type handelingen: exploitatie ingedeelde inrichting. 

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst: 3.4.1°a), 6.4.1°, 6.5.1°, 15.4.2°b), 17.3.2.1.1.1°b), 32.9.3° en 53.8.2°  

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 15/07/2020 tot en met 13/08/2020. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 13/08/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of na afspraak of milieu en natuur van de stad Lommel. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel. Vermeld in uw schrijven duidelijk het dossiernummer: 2020/012/MLV. 

15/07/2020, Lommel 

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717 (enkel van 9-12 uur)
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina