2020-07-20 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Sikkelstraat 19

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020083441
  • Referentie gemeente: 2020/127/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: Plaatsen van een omheining
  • Projectnaam gemeente: Plaatsen van een omheining
  • Ligging: Sikkelstraat 19 te 3920 Lommel
    Afdeling 72020, sectie C, perceel 1364R
  • Contactpersoon: Steffanie Melis
  • Datum: 13/07/2020

Het stadsbestuur van Lommel deelt mee dat door Alexis Anna Dekkers een aanvraag voor een
omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Sikkelstraat 19 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72020, sectie C, perceel 1364R

Het betreft een aanvraag tot plaatsen van een omheining.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 20/07/2020 tot en met 18/08/2020.

Reden openbaar onderzoek:
- Plaatsen van een gesloten omheining in hout met een hoogte van 1,80m op de rooilijn in plaats van een afsluiting in de achteruitbouwstrook uitgevoerd in metselwerk of enig ander esthetisch materiaal met een maximum toegelaten hoogte van 0,75m of een haagbeplanting met een maximum hoogte van 1,50m.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 18/08/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

20/07/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717 (enkel van 9-12 uur)
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina