2020-07-20 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Wagenmakersweg 15

Referentie omgevingsloket: OMV_2020074533
Referentie gemeente: 2020/130/OMV
Projectnaam omgevingsloket: Lejeune
Projectnaam gemeente: Het uitbreiden van een woning met een leefruimte met overdekt terras en het uitbreiden van een garage met fietsenberging + kappen van bomen
Ligging: Wagenmakersweg 15 te 3920 Lommel

Afdeling 72345, sectie B, perceel 1902K

   
Contactpersoon: Steffanie Melis
Datum: 23/07/2020

Het stadsbestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Vidal Lejeune een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Wagenmakersweg 15 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72345, sectie B, perceel 1902K

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een woning met een leefruimte met overdekt terras en het uitbreiden van een garage met fietsenberging + kappen van bomen.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 20/07/2020 tot en met 18/08/2020.

Reden openbaar onderzoek:

- Uitbreiding woning tot op 1m van de perceelsgrens met de percelen langs de Hoefsmidweg in plaats van minimum 5m van de perceelsgrens.

- Uitbreiding garage tot op de linkerperceelsgrens en tot op de perceelsgrens met de percelen langs de Hoefsmidweg in plaats van minimum 2m van de perceelsgrens.

- Totaaloppervlakte van vrijstaande bijgebouwen (garage met uitbreiding fietsenberging) bedraagt 56,75m² in plaats van maximum 40m².

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 18/08/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

20/07/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717 (enkel van 9-12 uur)
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina