2020-07-22 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Einde 134

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020089705
  • Referentie gemeente: 2020/145/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: Nieuwbouw van een vrijstaande woning
  • Projectnaam gemeente: Nieuwbouw van een vrijstaande woning
  • Ligging: Einde 134 te 3920 Lommel
    Afdeling 72020, sectie C, perceel 881H
  • Contactpersoon: Steffanie Melis
  • Datum: 16/07/2020

Het stadsbestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Martijn Verhoeven een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Einde 134 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72020, sectie C, perceel 881H

Het betreft een aanvraag tot nieuwbouw van een vrijstaande woning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 22/07/2020 tot en met 20/08/2020.

Reden openbaar onderzoek:
- inplanting van de woning op 6,30m van de rooilijn in plaats van 6m.
- erker op gelijkvloers met plat dak in plaats van een zadeldak of samengestelde vorm van zadeldak met een helling van minimum 20° en maximum 45°.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 20/08/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

22/07/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717 (enkel van 9-12 uur)
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina