2020-07-20 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Schamprood 85

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020085073
  • Referentie gemeente: V1854
  • Projectnaam omgevingsloket: verkaveling LOM_B_1373L2G2
  • Projectnaam gemeente: Regularisatie van verkavelen van grond in functie van het creëren van 2 loten bestemd voor open bebouwing
  • Ligging: Schamprood 85 te 3920 Lommel
    Afdeling 5, sectie B, perceel 1373G2, 1373L2
  • Contactpersoon: Heidi Agten
  • Datum: 16/07/2020

Het stadsbestuur van Lommel deelt mee dat door landmeter Henricus Boogers een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Schamprood 85 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging afdeling 5, sectie B, perceel 1373G2 en 1373L2.

Het betreft een aanvraag tot regularisatie van verkavelen van grond in functie van het creëren van 2 loten bestemd voor open bebouwing.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, verkavelen van gronden.
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.
Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 20/07/2020 tot en met 18/08/2020.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 18/08/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

20/07/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717 (enkel van 9-12 uur)
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina