2020-08-01 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Hoevenstraat 55

Referentie omgevingsloket: OMV_2020062985
Referentie gemeente: 2020/128/OMV
Projectnaam omgevingsloket: Artsenpraktijk Lommel
Projectnaam gemeente: Artsenpraktijk Lommel
Ligging: Hoevenstraat 55 te 3920 Lommel

Afdeling 72020, sectie C, perceel 714E, 714P

Contactpersoon: Heidi Feyaerts
Datum: 30/07/2020

Het stadsbestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Arnold Joosten een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hoevenstraat 55 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72020, sectie C, perceel 714E, 714P

Het betreft een aanvraag tot artsenpraktijk lommel.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 01/08/2020 tot en met 30/08/2020.

Reden openbaar onderzoek:

oprichten gebouwen met totale bruto grondoppervlakte > 500m² (508m²) en totale brutovolume > 3000m³ (3602,7m³)

artsenpraktijk: 284m² (2044,2m³)

zorgcentrum: 200m² (1491,3m³)

overdekte fietsenstalling: 24m² (67,2m³)

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 30/08/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

01/08/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717 (enkel van 9-12 uur)
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina