2020-08-04 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Kanaalstraat 42

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020081639
  • Referentie gemeente: 2020/153/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: Jacobus Martens - regularisatie
  • Projectnaam gemeente: Afbraak en regularisatie van een bestaand afdak, uitbreiding en vernieuwing van een bestaande loods en melding milieu klasse 3
  • Ligging: Kanaalstraat 42 te 3920 Lommel
    Afdeling 72343, sectie E, perceel 1016Y4
  • Contactpersoon: Marc Schuurmans
  • Datum: 28/07/2020

Het stadsbestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Jacobus Martens een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kanaalstraat 42 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72343, sectie E, perceel 1016Y4.

Het betreft een aanvraag tot afbraak en regularisatie van een bestaand afdak, uitbreiding en
vernieuwingvan een bestaande loods en melding milieu klasse 3.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.
Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:
15.1.2°, 15.4.2°a), 17.3.2.1.1.1°b), 3.4.1°a), 6.5.1° .

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 04/08/2020 tot en met 02/09/2020.

Reden openbaar onderzoek:
Zonevreemde (?) activiteit in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en/of constructies tegen de erfgrens

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 02/09/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

04/08/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717 (enkel van 9-12 uur)
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina