Subsidie saneren stookolietank

Voor het reinigen en verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde stookolietanks geeft de stad Lommel een subsidie van 200 euro voor een ondergrondse tank of 150 euro voor bovengrondse tanks.

Voorwaarden

De subsidie is afhankelijk van volgende voorwaarden:

 • De buiten gebruik gestelde stookolietank moet gelegen zijn op het grondgebied van de stad Lommel.
 • De verwarmingsinstallatie van het onroerend goed waar de stookolietank aan verbonden is, dient te zijn aangepast aan een andere brandstof dan stookolie. Indien dit niet het geval is dient er een andere stookolietank te zijn geïnstalleerd die volledig voldoet aan hoofdstuk 6.5 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II).
 • De tank mag uitsluitend in gebruik zijn geweest voor de opslag van stookolie en de tank mag niet voor commerciële doeleinden zijn gebruikt.
 • Het verwijderen omvat:
  • Het leegpompen, reinigen en verwijderen van de tank, onverminderd de bepalingen van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en zijn uitvoeringsbesluiten.
  • Bij materiële onmogelijkheid tot verwijderen moet worden overgegaan tot opvulling. Dit omvat het leegpompen, reinigen en opvullen van de tank met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.
  • Het verwijderen of opvullen gebeurt onder toezicht van een erkend technicus of milieudeskundige, zoals bedoeld in art. 6.5.6.3 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II).

E-loket

 • Subsidieaanvraag verwijderen stookolietanks

  Formulier

Openingsuren & contact

Dienst Milieu en Natuur

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
milieudienst@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina