2020-08-24 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Kleine Dijk 16

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020081412
  • Referentie gemeente: 2020/139/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: Roosen-Strackx_nieuwbouw
  • Projectnaam gemeente: nieuwbouw eengezinswoning met kinepraktijk en afbraak bestaand bijgebouw
  • Ligging: Kleine Dijk 16 te 3920 Lommel Afdeling 72345, sectie B, perceel 1140C
  • Contactpersoon: Steffanie Melis
  • Datum: 24/08/2020

Het stadsbestuur van Lommel deelt mee dat door mevrouw Axelle Virginie Strackx een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kleine Dijk 16 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72345, sectie B, perceel 1140C

Het betreft een aanvraag tot nieuwbouw eengezinswoning met kinepraktijk en afbraak bestaand bijgebouw.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 28/08/2020 tot en met 26/09/2020.

Reden openbaar onderzoek:

  • bouwdiepte op de verdieping bedraagt 13m i.p.v. de maximum toegestane bouwdiepte van 12m op de verdieping.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 26/09/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

28/08/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717 (enkel van 9-12 uur)
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina