2019-09-07 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Gerard Mercatorstraat 90

Referentie omgevingsloket: OMV_2020109519
Referentie gemeente: 2020/189/OMV
Projectnaam omgevingsloket: Ravago Logistic Tenten
Projectnaam gemeente: plaatsing van twee opslagtenten voor 2 jaar (verlenging tijdelijke vergunning)
Ligging: Gerard Mercatorstraat 90 te 3920 Lommel

Afdeling 72020, sectie C, perceel 1408K14

Contactpersoon: Lut Gysenbergs
Datum: 3/09/2020


Het stadsbestuur van Lommel deelt mee dat door mevrouw Mandy Borgers een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Gerard Mercatorstraat 90 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72020, sectie C, perceel 1408K14

Het betreft een aanvraag tot plaatsing van twee opslagtenten voor 2 jaar (verlenging tijdelijke vergunning).

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 07/09/2020 tot en met 06/10/2020.

Reden openbaar onderzoek:

Tijdelijke overschrijding van de B/T index (max.0.75)

PVC zeilen i.p.v.representatieve bedrijfsruimten

geen beplanting i.p.v. minimum 3 meter breedte. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 06/10/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

07/09/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717 (enkel van 9-12 uur)
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina