2019-09-07 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Kloosterstraat 71

Referentie omgevingsloket: OMV_2020084446
Referentie gemeente: 2020/186/OMV
Projectnaam omgevingsloket: pauwels (prik&tik)
Projectnaam gemeente: verbouwen en uitbreiden van een drankenhandel en vergunning kleinhandelsactiviteit
Ligging: Kloosterstraat 71 te 3920 Lommel

Afdeling 72020, sectie C, perceel 289A, 289C, 290P2

Contactpersoon: Lut Gysenbergs
Datum: 3/09/2020

Het stadsbestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Ludo Pauwels een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kloosterstraat 71 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72020, sectie C, perceel 289A, 289C, 290P2

Het betreft een aanvraag tot verbouwen en uitbreiden van een drankenhandel en vergunning kleinhandelsactiviteit.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 07/09/2020 tot en met 06/10/2020.

Reden openbaar onderzoek:

De werken grenzen tegen de aanpalende percelen.  Het betreft wegenisaanleg, bestaande betonnen muur en de aanplant van een beukenhaag. Er is geen akkoord bijgevoegd van de aanpalenden. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 06/10/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

07/09/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717 (enkel van 9-12 uur)
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina