Consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen

Vanaf januari 2021 voorziet het OCMW van Lommel een extra consumptiebudget voor doelgroepen met een specifieke financiële nood. De “Lommel Consumptiebon" met een waarde van € 10 per bon moet mensen uit kwetsbare doelgroepen een duwtje in de rug geven, en geeft tegelijk extra zuurstof aan de lokale handelaren.  

Voor wie

Onder kwetsbare doelgroepen worden begrepen:

 • Gezinnen waar alle gezinsleden gerechtigd zijn op een verhoogde tegemoetkoming op datum van 1/1/2021;
 • Alleenstaanden die gerechtigd zijn op een verhoogde tegemoetkoming op datum van 1/1/2021;
 • Eénoudergezinnen met minstens 1 minderjarig kind ten laste zonder inkomensgrens op datum van 1/1/2021;
 • Personen die op datum van 1/1/2021 in collectieve schuldenregeling zijn of die in het daaropvolgende jaar toegelaten worden tot de collectieve schuldenregeling.

Het bedrag per bon bedraagt € 10. Het bedrag per gerechtigde wordt als volgt vastgesteld:

 • Voor een gezin waar alle gezinsleden gerechtigd zijn op een verhoogde
  tegemoetkoming: € 50 + € 20 per persoon ten laste;
 • Voor éénoudergezinnen (zonder inkomensgrens): € 50 + € 20 per persoon ten laste;
 • Voor alleenstaanden met verhoogde tegemoetkoming: € 40; 
 • Voor een persoon of gezin in collectieve schuldenregeling – niet gerechtigd op een
  verhoogde tegemoetkoming: € 40. 

Voorwaarden

Alle details lees je in het reglement bij de downloads hiernaast. Dit reglement werd op 14 september 2020 gepubliceerd op de website en treedt in voege vanaf 1 januari 2021.

Hoe aanvragen

De waardebonnen worden vanaf januari 2021 aan de kwetsbare doelgroepen toegekend door een aanvraag in te dienen bij het OCMW. De gerechtigden kunnen een bon afhalen in het sociaal huis. 

E-loket

 • Aanvraag Lommelbon consumptiebudget

  Formulier

Openingsuren & contact

Sociale Dienst OCMW

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
info@sociaalhuislommel.be
Vandaag:9 tot 12 u en 17.30 tot 19 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina