Elektronische vreemdelingenkaart

De elektronische vreemdelingenkaart wordt zowel aan EU-burgers als aan burgers van een niet-EU-land uitgereikt, maar is géén identiteitskaart. Zij bevestigt enkel dat de vreemdeling in orde is met de Belgische wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van de vreemdeling.

Zowel EU'ers als niet-EU'ers moeten steeds in het bezit zijn van hun identiteitskaart of van hun paspoort van hun land van oorsprong.

Burgers van de Europese Unie en hun familieleden:

EU kaart:
verklaring van inschrijving

EU+ kaart:
document ter staving van duurzaam verblijf

F kaart:
verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie

F+ kaart:
duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie

Burgers van derde landen:

A kaart:
bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf

B kaart:
bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

C kaart:
identiteitskaart voor vreemdelingen

D kaart:
EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene

M kaart:
verblijfsvergunning voor begunstigden van het Brexit-terugtrekkingsakkoord

M duurzaam verblijf:
verblijfsvergunning voor begunstigden van het Brexit-terugtrekkingsakkoord, die reeds duurzaam verblijf hadden vóór de Brexit

De B, C, D, M, EU, EU+ en F-kaarten hebben een geldigheidsduur van vijf jaar.
De A-kaart heeft een beperkte geldigheidsduur.
De F+ en de M duurzaam verblijf hebben een geldigheid van tien jaar.

Voor wie

Niet-Belgen die wettelijk in België verblijven.

Voorwaarden

  • De niet-Belg is in staat om een document voor te leggen dat zijn identiteit bewijst.
  • Aan de hand van dit document en van de situatie zal er een procedure gestart worden om een verblijfsdocument aan te vragen.

Hoe aanvragen

Bij aankomst in België dient elke niet-Belg, EU of niet-EU, zich aan te melden bij de dienst vreemdelingen.

De aard van het document wordt bepaald door de nationaliteit van de niet-Belg, de duur van het voorgenomen verblijf en door de reden van aanvraag.

Kostprijs

Kaarten E, E+, F of F+:

  • Gewone procedure: 21,70 euro
  • Dringende procedure (afgeleverd de volgende werkdag indien aanvraag vóór 15:00 h): 106,90 euro

Kaarten A, B, C, D, M en M duurzaam verblijf:

  • Gewone procedure: 22,20 euro
  • Dringende procedure (afgeleverd de volgende werkdag indien aanvraag vóór 15:00 h): 106,90 euro

Afhandeling

Je moet je nieuwe vreemdelingenkaart afhalen binnen de 3 maanden nadat de dienst vreemdelingen de kaart ontvangt. Zoniet wordt ze conform de wetgeving geannuleerd. Terugbetaling van de geannuleerde kaart is niet mogelijk.

Uitzonderingen

EU-onderdanen in dienst van de Europese Commissie.

Wat meebrengen

  • Je paspoort of je identiteitskaart van het land van oorsprong (eventueel voorzien van een visum).
  • Twee recente pasfoto's die aan deze voorwaarden voldoen.

Meer info

Voor meer informatie neem je contact met de dienst vreemdelingen.

Openingsuren & contact

Vreemdelingen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
vreemdelingen@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken op afspraak. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina