Elektronische vreemdelingenkaart (EVK)

De elektronische vreemdelingenkaart (EVK-kaart) is een bewijs dat je als niet-Belg correct bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

De elektronische vreemdelingenkaart wordt zowel aan EU-burgers als aan burgers van een niet-EU-land uitgereikt, maar is géén identiteitskaart. Zij bevestigt enkel dat de vreemdeling in orde is met de Belgische wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van de vreemdeling.

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Er zijn verschillende types vreemdelingenkaarten:


Burgers van de Europese Unie en hun familieleden

EU kaart verklaring van inschrijving
EU+ kaart document ter staving van duurzaam verblijf
F kaart verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie
F+ kaart duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie


Burgers van derde landen

A kaart bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf
B kaart bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
C kaart identiteitskaart voor vreemdelingen
D kaart EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene
M kaart verblijfsvergunning voor begunstigden van het Brexit-terugtrekkingsakkoord
duurzaam verblijf verblijfsvergunning voor begunstigden van het Brexit-terugtrekkingsakkoord, die reeds duurzaam verblijf hadden vóór de Brexit

De B, C, D, M, EU, EU+ en F-kaarten hebben een geldigheidsduur van vijf jaar.
De A-kaart heeft een beperkte geldigheidsduur.
De F+ en de M duurzaam verblijf hebben een geldigheid van tien jaar.

Voor wie

Niet-Belgen die wettelijk in België verblijven en die in het bezit zijn van hun identiteitskaart of van hun paspoort van hun land van oorsprong.

Voorwaarden

  • De niet-Belg is in staat om een document voor te leggen dat zijn identiteit bewijst.
  • Aan de hand van dit document en van de situatie zal er een procedure gestart worden om een verblijfsdocument aan te vragen.

Hoe aanvragen

Bij aankomst in België dient elke niet-Belg, EU of niet-EU, zich aan te melden bij de dienst vreemdelingen.

De aard van het document wordt bepaald door de nationaliteit van de niet-Belg, de duur van het voorgenomen verblijf en door de reden van aanvraag.

Maak een afspraak - aanvragen EVK ouder dan 12 jaar

Maak een afspraak - aanvragen EVK jonger dan 12 jaar

Kostprijs

Kaart Standaardprocedure Spoedprocedure*
E, E+, F of F+ 23,30 euro 116,80 euro
A, B, C, D, M en M duurzaam verblijf 23,80 euro 116,80 euro

*afgeleverd de volgende werkdag indien aanvraag vóór 15 uur)

Afhandeling

Je moet je nieuwe vreemdelingenkaart afhalen binnen de 3 maanden nadat de dienst vreemdelingen de kaart ontvangt. Zoniet wordt ze conform de wetgeving geannuleerd. Terugbetaling van de geannuleerde kaart is niet mogelijk.

Maak een afspraak - afhalen EVK

Uitzonderingen

EU-onderdanen in dienst van de Europese Commissie.

Wat meebrengen

  • Je paspoort of je identiteitskaart van het land van oorsprong (eventueel voorzien van een visum).
  • Twee recente pasfoto's die aan deze voorwaarden voldoen.

Meer info

Voor meer informatie neem je contact met de dienst vreemdelingen.

Openingsuren & contact

Vreemdelingen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
vreemdelingen@lommel.be
Vandaag:9 tot 12.30 u en 13.30 tot 16.30 u

De stadsdiensten werken op afspraak. Alle info via www.lommel.be/afspraak 
Maak hier je afspraak

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina