Gewestplan

Het gewestplan vormt sinds jaren een belangrijk instrument voor de ruimtelijke ordening. Met de gewestplannen werd in de jaren zeventig heel België ingedeeld in ruimtelijke bestemmingen waarbij voor elk stuk grond de ruimtelijke bestemming werd vastgelegd: woongebieden, agrarische gebieden, bosgebieden, industriegebieden, natuurgebieden, … Deze bestemming bepaalt wat op een bepaald perceel al dan niet vergund mag worden.

Voor Lommel is het gewestplan ‘Neerpelt – Bree’ (KB 1978/03/20, gewijzigd 1995/07/28) van toepassing. Nu is het gewestplan enkel nog van kracht op percelen waar geen ruimtelijk uitvoeringsplan of bijzonder plan van aanleg op geldt.

Een kopie van het gewestplan kan ingekeken worden op de Dienst Planning of online geraadpleegd worden op de website van Geopunt Vlaanderen: www.geopunt.be/kaart.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke planning en mobiliteit

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
mobiliteit@lommel.be
Vandaag:9 tot 12.30 u en 13.30 tot 16.30 u

Opgelet! De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina