Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Het is een door de Vlaamse overheid bestelde wetenschappelijk onderbouwde studie met richtlijnen over de ruimtelijke ordening in Vlaanderen. 

De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen leidt tot vier basisdoelstellingen.

 • Selectieve uitbouw van stedelijke gebieden met:
  • Gerichte verweving en bundeling van functies en voorzieningen
 • Zo goed mogelijk gebruik en beheer van de bestaande stedelijke structuur
  • Behoud en waar mogelijk versterking van het buitengebied met een bundeling van wonen en werken in de kernen van buitengebied.
 • Selectieve concentratie van economische activiteiten op die plaatsen die deel uitmaken van de bestaande economische structuur van Vlaanderen.
 • Optimalisering van de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur met:
  • Creatie van de ruimtelijke condities ter verbetering van het collectief vervoer
  • Locatie van vervoersgenererende activiteiten op punten die worden ontsloten door openbaar vervoer

Openingsuren & contact

Ruimtelijke planning en mobiliteit

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
mobiliteit@lommel.be

Opgelet! De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina