Beeldkwaliteitsplan (BKP)

In het beeldkwaliteitsplan wordt onderzocht wat de kwaliteiten van Lommel zijn en op welke manier nieuwe of toekomstige ontwikkelingen hiermee verzoend kunnen worden. Op deze manier wordt er een duurzame visie voor de stad ontwikkeld.

Het beeldkwaliteitsplan (BKP) is in de eerste plaats bedoeld als inspirerend document, maar is daarnaast ook belangrijk als beheers- en toetsingsinstrument. Het doel van het beeldkwaliteitsplan (BKP) is om vanuit de identiteit van de stad, het gehucht en zijn omgeving, de belangrijkste cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten te behouden en te versterken. Een beeldkwaliteitsplan enthousiasmeert en maakt ons bewust van de identiteit en de ruimtelijke kwaliteit die er is en die behaald kan worden, ook bij nieuwe ontwikkelingen.

Hiernaast kan je de beeldkwaliteitsplannen downloaden die voor Lommel en haar verschillende deelkernen werden opgemaakt.