Kadaster

Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die gegevens van bepaalde percelen willen weten.

Een uittreksel uit de kadastrale legger bevat:

 • De gegevens van de eigenaar
 • Alle andere onroerende goederen die hij bezit binnen dezelfde kadastrale divisie
  (deze gegevens zijn gebaseerd op de situatie zoals ze was op 1 januari)
 • De aard van het goed
  (appartement, villa, kantoor…)
 • De sectie
 • Het perceelnummer
 • Het bouwjaar van het onroerend goed
 • De perceeloppervlakte
 • Het kadastraal inkomen
 • Een lijst van alle eigenaars van onroerende goederen binnen een straal van 50 m rond uw eigendom.

Hoe aanvragen

In het lokaal kadasterkantoor kan je bovenvermelde gegevens bekomen: Kadaster Overpelt: Ringlaan 186, 3900 Overpelt, tel. 02 574 48 70.

Een officieel document uit de kadastrale legger (kadastrale fiche) kan enkel tegen betaling opgevraagd worden bij de gewestelijke directie van het Kadaster. Dit document is nodig om de vergund geachte toestand aan te tonen van woningen die gebouwd werden voor de inwerkingtreding van de wet op stedenbouw (1962).

Kadaster Limburg: Voorstraat 43 bus 20, 3500 Hasselt, tel. 02 576 19 00 of meow.dienst.uit.limburg@minfin.fed.be.

Deel deze pagina