Parkeerplaatsen bij nieuwbouw en verbouwing, info en belasting

Een parkeerverordening is een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening over het aanleggen van parkeerplaatsen op eigen terrein bij het optrekken van nieuwe gebouwen en het uitbreiden van bestaande gebouwen.

Concreet betekent dit dat er bij elke nieuwbouw en uitbreiding van bestaande gebouwen een voldoende aantal parkeerplaatsen voorzien moet worden. Dit kan zowel boven- als ondergronds, door middel van garages, carports of afgebakende parkeerplaatsen in open lucht. Verder mogen de parkeerplaatsen enkel komen in toelaatbare zones op het perceel. 

Voor wie

Iedereen die een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt voor het oprichten of uitbreiden van een hoofdgebouw.

Voorbeelden:

  • Het bouwen, herbouwen of uitbreiden van een ééngezins- of meergezinswoning;
  • Het wijzigen van het aantal woonentiteiten;
  • Het uitvoeren van een vergunningsplichtige functiewijziging;
  • Het bouwen of uitbreiden van een industrieel gebouw of handelspand;

Vallen niet onder deze verordening:

  • Woningen die deel uitmaken van een toeristische verblijfsaccommodatie;
  • Het plaatsen van een tuinhuis
  • Het plaatsen van reclamepanelen

Hoe aanvragen

Bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dienen de parkeerplaatsen duidelijk weergegeven te worden op de bijgevoegde plannen. Er dient ook een nota bijgevoegd te worden met een overzicht van het aantal te voorziene parkeerplaatsen overeenkomstig deze verordening. Het belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen werd aangenomen op de gemeenteraad van 19 december 2017 en werd op 8/1/2018 gepubliceerd op de website.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina