Verkavelen van grond

Voor het splitsen van een grond in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond is een verkavelingsvergunning nodig. Voor meer informatie over het verkavelen van grond kan je terecht op de website van Ruimte Vlaanderen http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunningnodig/Verkavelen.

Daar vind je meer informatie terug over:

De wetgeving op ruimtelijke ordening (art. 4.2.16. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) bepaalt dat een kavel uit een vergunde verkaveling of verkavelingsfase enkel kan verkocht worden, verhuurd worden voor méér dan negen jaar, of bezwaard worden met een recht van erfpacht of opstal, nadat de verkavelingsakte door de instrumenterende ambtenaar is verleden.

Voorwaarden

De verkavelingsakte kan slechts verleden worden na voorlegging van een attest van het college van burgemeester en schepenen, waaruit blijkt dat, voor de volledige verkaveling of voor de betrokken verkavelingsfase, het geheel van de lasten uitgevoerd is of gewaarborgd is door:

  •  de storting van een afdoende financiële waarborg;
  • een door een bankinstelling op onherroepelijke wijze verleende afdoende financiële waarborg. Dit zogenaamd ‘attest van verkoopbaarheid’ kan aangevraagd worden bij de dienst Planning, hetzij schriftelijk, hetzij via attestverkoopbaarheid@lommel.be

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Ordening Verkavelingen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 815
e-mail
verkavelen@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina