Bouwmisdrijf

Stedenbouwkundige overtredingen, of kortweg ‘bouwmisdrijven’, zijn onderverdeeld in enerzijds stedenbouwkundige misdrijven en anderzijds stedenbouwkundige inbreuken. Tegen beide typen overtredingen zal worden opgetreden door de dienst Handhaving.

Een stedenbouwkundig misdrijf zal vastgesteld worden in een proces-verbaal en is vatbaar voor strafrechtelijke vervolging of bestuurlijke geldboeten. Een stedenbouwkundige overtreding zal vastgesteld worden in een verslag van vaststelling en is vatbaar voor bestuurlijke geldboeten. Naast dit penaliserende traject bestaat er ook een hersteltraject dat ofwel via de burgerrechtelijke rechtbank of de strafrechtelijke rechtbank afgedwongen kan worden ofwel via bestuurlijke maatregelen bevolen kan worden. Zowel het penaliserende traject als het hersteltraject kunnen gelijktijdig lopen en kunnen gecumuleerd worden.

Een lijst van alle stedenbouwkundige misdrijven is terug te vinden in artikel 6.2.1. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Kort samengevat komt dit neer op:

 • Uitvoeren van vergunningsplichtige werken zonder of in strijd met een voorafgaande bouwvergunning, stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of verkavelingsvergunning of nadat een voorafgaande vergunning is komen te vervallen;
 • Uitvoeren van niet-vergunde handelingen in strijd met ruimtelijke planinstrumenten (Gewestplan, RUP’s, BPA’s, stedenbouwkundige verordeningen, verkavelingsverordeningen);
 • Het als eigenaar toestaan of aanvaarden dat een stedenbouwkundig misdrijf wordt gepleegd;
 • Het doorbreken van een stakingsbevel, de bekrachtigingsbeslissing of de beschikking in kortgeding;
 • Bepaalde niet-vergunde handelingen in watergevoelig openruimtegebied.

Een lijst van alle stedenbouwkundige inbreuken is terug te vinden in artikel 6.2.2. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Kort samengevat komt dit neer op:

 • De instandhouding van de illegale gevolgen van stedenbouwkundige misdrijven in ruimtelijk kwetsbaar gebied;
 • De opmaak van een afzonderlijke akte naast de authentieke akte door de instrumenterende ambtenaar zoals bedoeld in artikel 6.3.6. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
 • Het niet naleven van de meldingsplicht;
 • Het niet naleven van de informatieverplichtingen van de instrumenterende ambtenaar zoals bedoeld in artikel 5.2.1. tot 5.2.6. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
 • Het uitvoeren van handelingen dewelke onderworpen zijn aan de medewerking van een architect zonder architect;
 • Het uitvoeren van handelingen in strijd met planinstrumenten;
 • Het als eigenaar toestaan dat bepaalde stedenbouwkundige inbreuken worden gepleegd.

De meest recente versie van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan je hier terugvinden.

Stedenbouwkundige overtredingen worden behandeld door de dienst Handhaving. Naast onze interne dienst zijn er ook nog externe actoren dewelke kunnen optreden bij een stedenbouwkundige overtreding:

 • Het Departement Omgeving Afdeling Handhaving van de Vlaamse Overheid beschikt over hetzelfde takenpakket als de gemeentelijke handhavingsdiensten.  
 • Het Openbaar Ministerie staat in voor de strafrechtelijke vervolging van misdrijven.
 • De Gewestelijke Entiteit staat in voor de bestuurlijke beboeting van stedenbouwkundige misdrijven wanneer deze niet vervolgd worden door het Openbaar Ministerie en stedenbouwkundige inbreuken.

Voor bijkomende informatie en documentatie omtrent handhaving in Lommel, zie www.lommel.be/handhaving.

 

Contact

Dienst handhaving stedenbouw

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
handhaving@lommel.be

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Deel deze pagina