Stedenbouwkundig attest

Wil je de inlichtingen over het perceel dat je interesseert schriftelijk bevestigd zien, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  •  In de periode van gelding van het stedenbouwkundig attest geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften;
  • De verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden;
  • Het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten.

Een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Hoe aanvragen

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn. Het attest wordt verleend op basis van een door jou opgemaakt schetsontwerp. Zo kan je zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid krijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Voor dit attest kan je terecht bij de dienst ruimtelijke ordening. Klik hier om het aanvraagformulier voor een stedenbouwkundig attest te downloaden: Stedenbouwkundig attest aanvragen | Omgevingsloket (omgevingsloketvlaanderen.be)

Je bezorgt de aanvraag in viervoud per aangetekend schrijven aan het College van Burgemeester en Schepenen of via afgifte tegen ontvangstbewijs.

Afhandeling

Het attest wordt binnen een termijn van maximaal 75 dagen na de ontvangst van de aanvraag afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.

Meer info

Voor meer informatie met betrekking tot een stedenbouwkundig attest verwijzen we je graag door naar 

Uiteraard staat ook de dienst Stadsontwikkeling steeds klaar voor jouw vragen! Aarzel niet om ons te contacteren via ruimtelijke.ordening@lommel.be of 011 399 717.

Contact

Stadsontwikkeling - Omgeving

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
e-mail
omgeving@lommel.be
Vandaag:9 tot 12.30 u en 13.30 tot 16.30 u

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak online of via de telefoon.

Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Maak hier je afspraak

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina