Reglement waarborg bij werken

Met dit reglement wil het gemeentebestuur de bouwheer aanzetten om het openbaar domein in de buurt van zijn bouwperceel in goede staat te bewaren.

De borg dient voor de start van de werken te worden gestort op rekeningnummer van het stadsbestuur. De bouwheer legt de toestand van het openbaar domein vast aan de hand van een aantal foto's. Deze worden digitaal doorgestuurd naar de technische dienst.

Kostprijs

Het bedrag is afhankelijk van de aard van de aangevraagde werken.

Afhandeling

Na de voltooiing van de werken verwittigt de bouwheer het stadsbestuur. De stadsdiensten zullen dan ter plaatse de toestand van het openbaar domein controleren. Het college van burgemeester en schepenen beslist uiteindelijk over de vrijgave van de borg.

Openingsuren & contact

Technische dienst

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
technische.dienst@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina