Leegstand van een woning

Indien de woning gedurende 12 opeenvolgende maanden onbewoond is, spreken we van leegstand. Door het bijhouden van een leegstandsregister en een inventaris van verwaarloosde woningen wordt dit actief aangepakt. We stellen dit vast met objectieve criteria. Bijvoorbeeld:

 • Er is geen domiciliëring gedurende 12 maanden
 • De ramen zijn dichtgeplakt
 • De tuin is overwoekerd
 • Er is geen wind- of waterdichtheid

Alle Vlaamse gemeenten houden een lijst met leegstaande woningen bij. Waarom dit leegstandsregister?

 • Het gaat verwaarlozing tegen. Bewoonde huizen worden beter onderhouden.
 • Het tegengaan van leegstand draagt bij aan de leefbaarheid van de buurt.
 • Het zorgt voor voldoende betaalbare woningen.

Hoe aanvragen

Een vrijstelling van de leegstandsheffing kan je aanvragen via het E-loket of door het terugzenden van het aanvraagformulier vrijstellingen dat je ontvangt bij de administratieve akte bij vaststelling van de leegstand.

Wanneer je kan aantonen dat uw woning gedurende 6 opeenvolgende maanden terug in gebruik is, wordt je woning uit het leegstandsregister geschrapt.

Je stuurt hiervoor een schrappingsverzoek naar de dienst Wonen of vraagt een schrapping aan via het E-loket.

Afhandeling

Bij opname in het leegstandsregister ontvang je via een aangetekende zending de administratieve akte van leegstand, het belastingreglement en het vrijstellingsformulier. De leegstaande woning staat nu formeel geregistreerd op het leegstandsregister. Heb je  recht op een vrijstelling? Bezorg dan zo snel mogelijk het vrijstellingsformulier aan de dienst Wonen.

Heb je als eigenaar voor een woning of gebouwen geen vrijstelling aangevraagd of verkregen dan is de belasting voor het eerst verschuldigd 12 maanden na de datum van de akte van leegstand. Indien de leegstand voortduurt is de volgende belasting 12 maanden na de eerste belasting verschuldigd, en vervolgens telkens 12 maanden later.

Meer info

De specifieke regels over leegstand kan je vinden in:

 • Het gemeentelijk belastingsreglement op leegstaand woningen en gebouwen vastgesteld door de gemeenteraad op 17/10/2019 (zie downloads)
 • Vlaamse Codex Wonen 2021

Let op: voor bedrijfsruimten op percelen groter dan 5 are is er een afzonderlijke regeling van toepassing.

E-loket

 • Leegstand: einde van leegstand melden

  Formulier
 • Leegstand vrijstelling heffing aanvragen

  Formulier

Openingsuren & contact

Wonen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 806
e-mail
wonen@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina