Leegstand van gebouwen en woningen

We spreken van een leegstaande woning wanneer deze 12 opeenvolgende maanden niet gebruikt wordt als woning.

We spreken van een leegstaand gebouw wanneer 50% van de vloeroppervlakte gedurende 12 maanden niet wordt gebruikt volgens zijn functie.

Alle Vlaamse gemeenten houden een lijst met leegstaande woningen bij. Waarom dit leegstandsregister?

 • Het gaat verwaarlozing tegen. Bewoonde huizen worden beter onderhouden.
 • Het tegengaan van leegstand draagt bij aan de leefbaarheid van de buurt.
 • Het zorgt voor voldoende betaalbare woningen.

Hoe aanvragen

Een vrijstelling van de leegstandsheffing kan je aanvragen via het E-loket of door het terugzenden van het aanvraagformulier vrijstellingen dat je ontvangt bij de administratieve akte bij vaststelling van de leegstand.

Wanneer je kan aantonen dat jouw woning gedurende 6 opeenvolgende maanden terug in gebruik is, wordt jouw woning uit het leegstandsregister geschrapt.

Als je kan aantonen dat jouw gebouw overeenkomstig zijn functie wordt gebruikt gedurende 6 opeenvolgende maanden, wordt je gebouw geschrapt uit het leegstandsregister. Ingeval van sloop moet alle puin geruimd zijn. 

Je stuurt hiervoor een schrappingsverzoek naar de dienst Wonen of vraagt een schrapping aan via het E-loket.

Afhandeling

Bij opname in het leegstandsregister ontvang je via een aangetekende zending de administratieve akte van leegstand, het belastingreglement en het vrijstellingsformulier. De leegstaande woning of het leegstaand gebouw is nu formeel opgenomen in het leegstandsregister. Heb je recht op een vrijstelling? Bezorg dan zo snel mogelijk het vrijstellingsformulier aan de dienst Wonen.

Heb je als eigenaar van een woning niet tijdig een vrijstelling aangevraagd en verkregen, dan dien je de belasting voor het eerst te betalen 12 maanden na de datum van de akte van leegstand. Ben je eigenaar van een gebouw binnen kernwinkelgebied, en is dit opgenomen in het leegstandsregister? Dan ben je onmiddellijk de belasting verschuldigd. Je kan voor die eerste belasting binnen 3 maanden na opname een vrijstelling met terugwerkende kracht aanvragen. Voor alle volgende termijnen dien je een vrijstelling aan te vragen en te verkrijgen voor de jaarlijkse datum die op je administratieve akte vermeld wordt. 

Het kernwinkelgebied wordt afgebakend in het subsidiereglement ‘Lommel Loont’. Dit is de afgebakende zone waarbinnen alle handelspanden een adres hebben gelegen te: Dorp, De Vryheyt, Galerij Vivaldi met adres Kerkstraat, Gasstraat van Dorp tot Princes Astridpark, Kerkplein nrs. 4 t.e.m. 19, Kerkstraat, Lepelstraat nrs. 1, 2, 4, 6 en 8, Mudakkers van Kerkstraat t.e.m. hoek Rijksschoolstraat en t.e.m. nr. 10, Vreyshorring deel van Dorp tot aan Hees (t.e.m. nr. 29).'

Er is in het reglement een vrijstelling ingeschreven voor eigenaren van een leegstaand gebouw in kernwinkelgebied die deelnemen aan het pandenproject Lommel Loont van de dienst lokale economie.

Meer info

Meer informatie over leegstand van gebouwen en woningen kan je vinden in:

 • Het gemeentelijk belastingsreglement op leegstand van gebouwen en woningen vastgesteld door de gemeenteraad op 27/09/2022 (zie downloads)
 • Vlaamse Codex Wonen 2021

Let op: voor bedrijfsruimten op percelen groter dan 5 are is er een afzonderlijke regeling van toepassing.

E-loket

 • Leegstand: einde van leegstand melden

  Formulier
 • Leegstand vrijstelling heffing aanvragen

  Formulier