Woningonderzoeken

Als je een woning, studio of appartement huurt die ernstige gebreken vertoont, kan je een woningonderzoek aanvragen.

Voor wie

Huurders, eigenaars, belanghebbenden.

Hoe aanvragen

Contacteer ons telefonisch of via e-mail

Kostprijs

Een woningonderzoek is gratis.

Afhandeling

Een ambtenaar van de stad neemt contact op om de huurwoning te bekijken en een ambtenaar van Wonen Vlaanderen inspecteert de woning en maakt verslag op. Vervolgens wordt de woning geschikt, ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard.

De eigenaar herstelt de gebreken en vraagt nadien een nieuw woningonderzoek aan.

Wat meebrengen

Het bewijs dat je de eigenaar al per aangetekend schrijven op de hoogte hebt gebracht van de gebreken die er volgens jou aan de woning zijn.

Bij de downloads vind je een modelbrief.

Meer info

De Vlaamse overheid heeft op één centraal punt alle relevante informatie over uw woning gebundeld. De woningkwaliteitswijzer is rechtstreeks toegankelijk via www.vlaanderen.be/woningkwaliteitswijzer (voor om het even welke woning), maar ook (als eigenaar) via de Woningpas.

Openingsuren & contact

Wonen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
wonen@lommel.be
Vandaag:9 tot 12.30 u en 13.30 tot 16.30 u

Opgelet! De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina