Procedure ongeschiktheid en onbewoonbaarheid

Als je meent dat jouw huurwoning ernstige tekortkomingen vertoont, moet je in eerste instantie per aangetekende brief de verhuurder aanspreken. Daarin verzoek je de verhuurder de nodige werken uit te voeren. Als de verhuurder weigert of niet reageert, kan je een klacht indienen bij de dienst wonen.

Hoe aanvragen

De procedure kan worden aangevraagd bij de dienst wonen door een klacht in te dienen tegen de verhuurder.

Afhandeling

Na het indienen van een klacht komt een stadsafgevaardigde langs voor een eerste onderzoek. De kwaliteit van de woning wordt beoordeeld met strafpunten, volgens een criterialijst opgesteld door het Vlaamse Gewest. Indien jouw woning ernstige gebreken vertoont moet de stad advies inwinnen bij het Vlaamse gewest. Je ontvangt dan een tweede bezoek, ditmaal van een gewestelijk ambtenaar. Daarna ontvang jijzelf en de eigenaar van de huurwoning een brief, waarin de uitslag van het onderzoek vermeld wordt. Vervolgens krijg je de kans om jouw opmerkingen kenbaar te maken. De stad luistert naar de argumenten van beide partijen.

Tenslotte neemt de burgemeester een beslissing. De woning kan ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond verklaard worden.

Openingsuren & contact

Wonen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 806
e-mail
wonen@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina