Conformiteitsattest

Wat is een conformiteitsattest?

Als u een zelfstandige woning of studentenkamer verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet u ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen.

Contacteer ons om te weten of er een geldig attest aanwezig is voor de woning die je wil huren.

Het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet verplicht. Maar met het conformiteitsattest kunt u aan potentiële huurders wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is, en voldoet aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen.

Het attest blijft maximaal 10 jaar geldig, ook als de woning van eigenaar verandert. De gemeenteraad heeft een reglement goedgekeurd dat de geldigheidsduur van een conformiteitsattest in bepaalde gevallen inkort. De geldigheidsduur is afhankelijk van de vastgestelde gebreken.

Hoe wordt de kwaliteit gecontroleerd?

Aan de hand van een technisch verslag zal een controleur de woning keuren. Het technisch verslag werkt met een puntensysteem: hoe slechter de kwaliteit van de woning, des te meer punten deze woning zal behalen.

Een woning zonder gebreken is helemaal in orde. Een woning met maximum 6 gebreken van categorie I is geschikt voor bewoning. Een woning met 7 of meer gebreken van categorie I, gebreken van categorie II of III krijgt geen conformiteitsattest.

De woning wordt in het technisch verslag onder andere beoordeeld op vlak van:

 • aantal woonlokalen en oppervlaktes
 • voldoende en veilige elektriciteits- en gasinstallaties
 • voldoende en veilige verwarming
 • stabiliteit, bouwfysica en toegankelijkheid
 • voldoende verlichting en verluchting
 • brandveiligheid
 • sanitair
Het reglement dat de geldigheidsduur van conformiteitsattesten inkort, bepaalt dat:
 • Wanneer in minstens één woonlokaal of badkamer geen dubbele beglazing aanwezig is: het conformiteitsattest is geldig tot en met 31 december 2022. Vanaf 2023 geldt de verplichting voor dubbel glas. 
 • Wanneer er gebreken rond vochtschade aanwezig zijn of wanneer er 4 of meer gebreken van categorie I aanwezig zijn: het conformiteitsattest is geldig gedurende een periode van 5 jaar.
 • Wanneer er kachels of verwarmingstoestellen type B aanwezig zijn of zijn aangesloten als type B in woonlokalen of een badkamer: het conformiteitsattest is geldig gedurende een periode van 5 jaar.
 • Wanneer er geen recente onderhoudsattesten van stookolie- of gasinstallaties aanwezig zijn: het conformiteitsattest is geldig gedurende een periode van 2 jaar.

Hoe het conformiteitsattest aanvragen?

Het attest kan aangevraagd worden bij de dienst Wonen of via wonen@lommel.be  

Dossierbehandeling

Zodra de aanvraag volledig bevonden is, spreekt de burgemeester zich binnen de 60 dagen uit aan de hand van het technisch verslag van een gemeentelijke woningcontroleur.

Als de burgemeester geen beslissing neemt binnen de 60 dagen, of de afgifte van het attest weigert, kunt u binnen dertig dagen een nieuwe aanvraag doen bij de provinciale afdeling van Wonen-Vlaanderen.

Bedrag

De gemeenteraad stelt de vergoeding voor de aanvraag van een conformiteitsattest vast. De vergoeding bedraagt € 50. Er wordt een bijkomende €10 per kamer aangerekend in geval van kamerwoningen.

Voordelen

Begiftigden die een conformiteitsattest voorleggen, kunnen van de verlaagde
schenkingsbelasting genieten als ze bereid zijn een huurcontract met een minimumduur
van negen jaar af te sluiten. Ook kan bij de aankoop van een woning voor sociale
verhuur worden genoten van een verminderde registratiebelasting van 7 procent. Voor
SVK-verhuur (sociaal verhuurkantoor) is de registratiebelasting dus lager.

Meer info

De Vlaamse overheid heeft op één centraal punt alle relevante informatie over uw woning gebundeld. De woningkwaliteitswijzer is rechtstreeks toegankelijk via www.vlaanderen.be/woningkwaliteitswijzer (voor om het even welke woning), maar ook (als eigenaar) via de Woningpas.

Contact

Wonen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
wonen@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina