Bescheiden woonaanbod

De Vlaamse Regering engageert zich om een bescheiden woonaanbod van 6.000 eenheden te realiseren in de periode 2012-2023. De doelgroep van deze bescheiden woningen zijn mensen die moeilijk een woning vinden op de private markt. Om deze doelstelling te realiseren, wordt een bescheiden last gekoppeld aan een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige vergunning voor projecten vanaf een bepaalde omvang.

Voor wie

De bescheiden last wordt opgelegd bij volgende projecten: 

  1. Verkavelingen bestemd voor woningbouw van tenminste tien loten krijgen altijd een bescheiden last opgelegd, verkavelingen tussen 5 en 10 loten krijgen een bescheiden last opgelegd vanaf een grondoppervlakte groter dan een halve hectare; verkavelingen van minder dan 5 loten zijn vrijgesteld van een bescheiden last.
  2. Groepswoningbouwprojecten waarbij ten minste tien woongelegenheden ontwikkeld worden.
  3. De bouw of de herbouw van appartementsgebouwen waarbij ten minste vijftig appartementen gecreëerd worden.
  4. Verkavelingen, groepswoningbouwprojecten en projecten voor de bouw of de herbouw van appartementsgebouwen die niet voldoen aan de voorwaarden, vermeld in 1°, 2° of 3°, en waarvoor een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd door een verkavelaar of een bouwheer wiens project aansluit op andere, door dezelfde verkavelaar of bouwheer te ontwikkelen gronden, die samen met de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft, een oppervlakte van meer dan een halve hectare beslaan.

Wat meebrengen

Voor de beoordeling van een vergunning met een last bescheiden woonaanbod hebben we deze documenten nodig:

  • De aanstiplijst last bescheiden woonaanbod vind je op deze pagina (Addendum bescheiden woonaanbod)
  • Een plan met de aanduiding van het bescheiden woonaanbod en berekening van de nodige oppervlaktes/inhoudsmaten.
  • Een motivatienota met betrekking tot de wijze van uitvoering van de last en de nodige waarborging van de uitvoering.

Meer info

Meer informatie over de last bescheiden woonaanbod bij vergunningen vind je op de website van Wonen-Vlaanderen. Bouwheren kunnen contact opnemen met de dienst Vergunningen of dienst Wonen voor meer informatie.

Openingsuren & contact

Wonen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
wonen@lommel.be
Vandaag:9 tot 12.30 u en 13.30 tot 16.30 u

Opgelet! De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina