Millenniumdoelstellingen

In september 2000 werd door de VN de Millenniumverklaring goedgekeurd. In die verklaring staan 8 doelstellingen om armoede en ongelijkheid grondig aan te pakken. De regeringen van de 191 lidstaten hebben zich geëngageerd om deze doelstellingen te realiseren tegen 2015.

De 8 doelstellingen zijn:

  1. Armoede en honger halveren
  2. Lager onderwijs toegankelijk maken voor iedereen
  3. Gelijkwaardigheid en gelijke kansen scheppen voor mannen en vrouwen
  4. De kindersterfte indijken
  5. De gezondheid van moeders verbeteren
  6. Strijd leveren tegen HIV/Aids, malaria en andere ziekten
  7. Actief werken aan een duurzaam milieu
  8. Werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling

Deel deze pagina