GRUP Zonevreemde sport, jeugdinfrastructuur, recreatie en andere urgente zonevreemde constructies

Het fenomeen ‘zonevreemdheid’ is ontstaan bij de opmaak van de gewestplannen. De gewestplannen hebben het grondgebied onderverdeeld in bestemmingsgebieden; de schaal en het opzet van de plannen liet echter niet toe elk bouwwerk in de daartoe geëigende zone te leggen. Functies die niet in een geëigende zone liggen of daarmee onverenigbaar zijn, zijn zonevreemd.

Via het GRUP ‘Zonevreemde sport, jeugdinfrastructuur, recreatie en andere urgente zonevreemde constructies’ wil de stad aan de huidige clubs en verenigingen die zonevreemd liggen een zo groot mogelijke rechtszekerheid bieden en dit niet enkel voor de activiteiten die planologisch verantwoordbaar zijn op de huidige locatie, maar ook voor de activiteiten die dat op termijn niet zijn. Voor deze laatste activiteiten is het opzet om overgangsbepalingen op te nemen en duidelijk te bepalen binnen welke periode herlokalisatie noodzakelijk is.

Concreet werden volgende zonevreemde sport, jeugdinfrastructuren, recreatie en andere urgente zonevreemde constructies in het GRUP opgenomen:

Categorie 0 (herplanning noodzakelijk - uitdoofbeleid):

 • RUP A: FC De Lansiers
 • RUP B: FC Mulders
 • RUP F: FC Kolonie
 • RUP G: Lommelse Kanovereniging

Categorie 0+ (tijdelijk behoud bestaande activiteiten zonder uitbreidingsmogelijkheden – uitdoofbeleid na stopzetting activiteiten):

 • RUP C: FC Balendijk
 • RUP D: Waterskiclub Kolonie
 • RUP E: Heuvel VV
 • RUP H: Hondenclub Blauwe Kei

Categorie 2 (bestendiging van de bestaande activiteiten):

 • RUP 2: Dorperheide
 • RUP 5: Den Horst SC
 • RUP 6: FC Weyerken
 • RUP 7: Jeugdheem VKSJ

Categorie 3 (bestendiging van de bestaande activiteiten met uitbreidingsmogelijkheden):

 • RUP 1: Kattenbos Sport
 • RUP 3: FC Motoclub en andere urgente zonevreemde constructies
 • RUP 4: CSC Barrier + FC Stormvogels
 • RUP 8: Akindo vakantieverblijf
 • RUP 9: Sint-Bernardusstraat

Het GRUP werd door de Deputatie goedgekeurd in zitting van 12/08/2010. Het besluit van de Deputatie werd op 05/10/2010 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.