Verwaarlozing van gebouwen en woningen

De definitie van verwaarlozing is vastgelegd bij decreet: een woning of gebouw is verwaarloosd wanneer het pand ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten. 

Waarom willen wij een verwaarlozingsregister opstellen om verwaarlozing aan te pakken? 

 • Het draagt bij aan het bewaren van de kwaliteit van de woningen en gebouwen. 
 • Het draagt bij aan de beschikbaarheid van de woningen en gebouwen. 
 • Het draagt bij aan de leefbaarheid van de buurt. Zo zorgt het voor een veiliger gevoel en voorkomt het vandalisme en kraken.  

Hoe aanvragen

Een vrijstelling van de verwaarlozingsheffing kan je aanvragen via het E-loket of door het terugzenden van het aanvraagformulier vrijstellingen dat je ontvangt bij de administratieve akte bij vaststelling van de verwaarlozing.

Wanneer je kan aantonen dat alle gebreken die werden opgenomen in het beschrijvend verslag zijn hersteld of verwijderd, wordt je woning of gebouw geschrapt uit het verwaarlozingsregister. Ingeval van sloop moet alle puin geruimd zijn.

Je stuurt hiervoor een schrappingsverzoek naar de dienst Wonen of vraagt een schrapping aan via het E-loket.

Afhandeling

Bij opname in het verwaarlozingsregister ontvang je via een aangetekende zending de administratieve akte van de verwaarlozing, het belastingreglement en het verwaarlozingsformulier. De verwaarloosde woning of het verwaarloosd gebouw is nu formeel opgenomen in het verwaarlozingsregister. Heb je recht op een vrijstelling? Bezorg dan zo snel mogelijk het vrijstellingsformulier aan de dienst Wonen.

Heb je als eigenaar voor een woning of gebouwen geen vrijstelling aangevraagd en verkregen, dan is de belasting voor het eerst verschuldigd 12 maanden na de datum van de akte van verwaarlozing. Indien de verwaarlozing voortduurt is de volgende belasting 12 maanden na de eerste belasting verschuldigd, en vervolgens telkens 12 maanden later.

Meer info

Meer informatie over verwaarlozing kan je vinden in:

 • Het gemeentelijk belastingreglement op verwaarlozing van gebouwen en woningen vastgesteld door de gemeenteraad op 27/09/2022 (zie downloads)
 • Artikel 2.15 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021
Let op: voor bedrijfsruimten op percelen groter dan 5 are is er een afzonderlijke regeling van toepassing.

E-loket

 • Vrijstelling verwaarlozingsheffing aanvragen

  Formulier
 • Verwaarlozing: einde van verwaarlozing melden

  Formulier

Openingsuren & contact

Wonen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
wonen@lommel.be
Vandaag:9 tot 12.30 u en 13.30 tot 16.30 u

Opgelet! De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina