GRUP PA Incobe

Het plangebied ligt achter een woonlint langs de gewestweg N715 (Luikersteenweg), tussen de kernen van Grote Barrier en Kolonie in het noordoosten van de stad Lommel. Het plangebied wordt afgebakend door  de percelen in eigendom van het bedrijf Incobe waarop het GRUP betrekking heeft.

Het bedrijf Incobe is momenteel grotendeels gevestigd in KMO-zone, maar heeft een deel van haar opslagplaatsen in verblijfsrecreatieve zone. Het bedrijf heeft een positief planologisch attest verkregen, zowel voor wat betreft de huidige situatie als voor de behoeften op korte en lange termijn, op voorwaarde dat de nodige bufferzones worden voorzien en dat de beeldwaarde van de site als geheel verbeterd wordt.

Om deze reden werd het GRUP opgemaakt. In het GRUP wordt een deel van de verblijfsrecreatieve zone omgezet in zone voor bedrijvigheid en zal de gewestplanbestemming ‘KMO-zone’ verder verfijnd worden.

Het GRUP werd door de Deputatie goedgekeurd in zitting van 08/05/2008. Het besluit van de Deputatie werd op 16/06/2008 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Contact

Ruimtelijke planning

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
planning@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina