De Minder Mobielen Centrale

De mindermobielencentrale (MMC) zet zich al vanaf 1982 in voor personen die moeilijkheden ondervinden om zich te verplaatsen. Meestal zijn het senioren of personen met een handicap die niet kunnen terugvallen op familieleden, dus geen eigen vervoer hebben en die niet in staat zijn gebruik te maken van het openbaar vervoer. Zij worden dan door de mindermobielencentrale opgevangen en worden door vrijwillige chauffeurs vervoerd naar de dokter, het ziekenhuis, de apotheek, maar ook om noodzakelijke inkopen te doen.

Hoe werkt de mindermobielencentrale praktisch? Enkele vragen en antwoorden. 

Wat is de mindermobielencentrale? 

De mindermobielencentrale is een dienst die minder mobiele personen vervoert naar de supermarkt, naar hun familie, naar hun dokter, het ziekenhuis, enz. Dit vervoer gebeurt door vrijwilligers, met hun eigen wagen en tegen een onkostenvergoeding.  

Wie kan een beroep doen op de MMC? 

Je moet in Lommel wonen en je inkomen mag niet hoger liggen dan tweemaal het leefloon.

Categorie 1 (samenwonenden) € 773,80/maand € 1.547,60 maximum
Categorie 2 (alleenstaanden) € 1.160,70/maand € 2.321,40 maximum
Categorie 3 (personen met gezinslast) € 1.568,62/maand € 3.137,24 maximum


Hoe werkt het?  

Als je ergens naartoe moet, vraag je de rit minstens twee dagen op voorhand aan bij de centrale.  

Wat kost het voor de mensen? 

Als je voldoet aan de voorwaarden (zie punt 2) kan je lid worden. Het lidgeld bedraagt 12 euro voor een volledig jaar en 6 euro vanaf 1 juli. Twee gebruikers per gezin betalen samen 18 euro. Daarnaast is er een onkostenvergoeding per rit. Die betaal je aan het einde van de rit rechtstreeks aan de chauffeur en bedraagt 0,41 euro per kilometer, gerekend vanaf het moment dat de chauffeur thuis vertrekt tot hij of zij terug thuis is. Voor elke rit ontvang je een betalingsbewijs. 

Wat is de vergoeding voor de chauffeurs? 

Het gaat om vrijwilligerswerk, maar er natuurlijk een tussenkomst in de onkosten. Die bedraagt 0,41 euro per kilometer, dus het bedrag dat de klant aan jou betaalt. De kilometers worden aangerekend van garage tot garage. Wachttijden worden niet aangerekend. Een bestuurder bij de MMC is omnium verzekerd voor de schade aan het voertuig wanneer hij in fout wordt gesteld bij een mogelijk schadegeval. Hetzelfde bij mogelijke lichamelijke schade. 

Kan de MMC nog vrijwilligers gebruiken? 

Zonder vrijwillige chauffeurs is er geen mindermobielencentrale. Omdat alsmaar meer een beroep doen op hun diensten, zijn mensen die over een eigen wagen en over wat vrije tijd beschikken erg welkom.  

Welke auto moet de chauffeur hebben? Is een personenauto voldoende? 

Belangrijk om aan te geven is dat de MMC geen gespecialiseerd ziekenvervoer voorziet. De vrijwilligers rijden met een personenauto. De klant moet zelfstandig in en uit de wagen kunnen stappen. 

Meer info

Heb je nog vragen? Als klant of als mogelijke chauffeur? Aarzel niet en contacteer de Mindermobielencentrale, Kapittelhof 4, tel. 011 55 19 70 of mail naar lommelsemindermobielencentrale@skynet.be 

De Mindermobielencentrale is open van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12 uur.

Zie ook bijgevoegd inschrijvingsformulier