2020-12-29 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Driekooien 62

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020168821
  • Referentie gemeente: 2020/303/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: Energetische renovatie woning en uitbreiding woning
  • Projectnaam gemeente: Energetische renovatie woning en uitbreiding woning (aangepaste plannen)
  • Ligging: Driekooien 62 te 3920 Lommel
    Afdeling 72343, sectie E, perceel 394K
  • Contactpersoon: Marc Schuurmans
  • Datum: 22/12/2020

Het stadsbestuur van Lommel deelt mee dat door mevrouw Leen Daniëls ns. LeDa Servicio een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Driekooien 62 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72343, sectie E, perceel 394K.

Het betreft een aanvraag tot energetische renovatie woning en uitbreiding woning en regularisatie en uitbreiding van vrijstaand bijgebouw.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 29/12/2020 tot en met 27/01/2021.

Reden openbaar onderzoek:
- bouwlijn min. 9,51 m achter de rooilijn i.p.v. 8 m achter de rooilijn
- gelijkvloerse bouwdiepte 17,79 m i.p.v. max. 17 m
- 2 bouwlagen i.p.v. één bouwlaag
- kroonlijsthoogte begrepen tussen 3,15 m en 6,4 m i.p.v. tussen 2,50 m en 4 m
- dakhelling 0° i.p.v. tussen 25-40°
- inplanting bergplaats op min. 0,85 m van de linker en deels tegen de achterste perceelsgrens i.p.v. conform de hoogte van het gebouw (=3,23 m)
- inplanting bergplaats op ongeveer 1 m van de uiterste achtergevellijn van de woning i.p.v. min. 6 m
- oppervlakte losstaand bijgebouw max. 78,2 m2 i.p.v. max. 30 m2
- bouwbreedte 12,64 m i.p.v. max. 2/3 kavelbreedte.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 27/01/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

29/12/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717 (enkel van 9-12 uur)
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina