2021-01-01 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Woningbouwproject Groene Vaartoever

Referentie omgevingsloket: OMV_2020171762
Referentie gemeente: 2020/309/OMV
Projectnaam omgevingsloket: Woningbouwproject Groene Vaartoever
Projectnaam gemeente: Woningbouwproject Groene Vaartoever
Ligging: Afdeling 72345, sectie B, perceel 2204A, 2205A, 2206A
Contactpersoon: Lut Gysenbergs
Datum: 22/12/2020

Het stadsbestuur van Lommel deelt mee dat door Robert van der Looij een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging , en met als kadastrale ligging Afdeling 72345, sectie B, perceel 2204A, 2205A, 2206A

Het betreft een aanvraag tot woningbouwproject groene vaartoever.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 01/01/2021 tot en met 30/01/2021.

Reden openbaar onderzoek:

- er zijn geen erfscheidingen getekend op het inplantingsplan - > erfscheidingen  dienen te bestaan uit groenaanplantingen

- de inritten van de loten 7,8,9,10 en 11 zijn met hun 3.65m breder dan de toegelaten inrit breedte van 3.50m

- voorgevellijn op 3.00m i.p.v. tussen de 5m en 9m voor de loten 26 t.e.m. 30

- alle tuinbergingen zijn kleiner dan de voorgeschreven grootte van de tuinbergingen tussen minimaal 10m² en maximaal 15m². 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 30/01/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente .

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente .

01/01/2021

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717 (enkel van 9-12 uur)
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina