2021-01-01 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Knapenhoef 42

Referentie omgevingsloket: OMV_2020174310
Referentie gemeente: 2020/305/OMV
Projectnaam omgevingsloket: B&B Jan retro patat
Projectnaam gemeente: bouwen van een eengezinswoning met B en B voor 6 kamers en het kappen van bomen
Ligging: Knapenhoef 42 te 3920 Lommel

Afdeling 72344, sectie D, perceel 350E

Contactpersoon: Lut Gysenbergs
Datum: 22/12/2020

Het stadsbestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Jan Vanderstichelen een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Knapenhoef 42 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72344, sectie D, perceel 350E

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een eengezinswoning met b en b voor 6 kamers en het kappen van bomen.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 01/01/2021 tot en met 30/01/2021.

Reden openbaar onderzoek:

- cottagestijl i.p.v. bungalow

- 5.95m kroonlijst i.p.v.3.50m dakrandhoogte

- hellend dak i.p.v. plat dak 

- getrommelde gevelsteen i.p.v. veldhoven gevelsteen

- houten schutting 2.00m hoog i.p.v.haagbeplanting

- carport in zijtuinstrook

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 30/01/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

01/01/2021, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717 (enkel van 9-12 uur)
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina