2020-12-20 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Kloosterstraat 149

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020171245
  • Referentie gemeente: 2020/299/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket: Wellens - Vandenberk
  • Projectnaam gemeente: bouwen van een woning
  • Ligging: Kloosterstraat 149 te 3920 Lommel
    Afdeling 72020, sectie C, perceel 252E/deel
  • Contactpersoon: Marc Schuurmans
  • Datum: 23/12/2020

Het stadsbestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Miggel Wellens en mevrouw Astrid Vandenberk een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kloosterstraat 149 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72020, sectie C, perceel 252E/deel.

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een woning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 30/12/2020 tot en met 28/01/2021.

Reden openbaar onderzoek:
- in de linker bouwvrije strook wordt een 8,90 m lange kelderhelling met keermuur van 1 m hoog op 1,43 m van de erfgrens voorzien.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 28/01/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

30/12/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717 (enkel van 9-12 uur)
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina