2021-01-04 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Kloosterstraat 169

Referentie omgevingsloket: OMV_2020169240
Referentie gemeente: 2020/319/OMV
Projectnaam omgevingsloket: Peter Verhoeven
Projectnaam gemeente: Bouwen van een tweewoonst met gekoppelde tuinbergingen
Ligging: Kloosterstraat 169 te 3920 Lommel. Kloosterstraat 167 te 3980 Lommel

Afdeling 72020, sectie C, perceel 245R

Contactpersoon: Lut Gysenbergs
Datum: 4/01/2021

Het stadsbestuur van Lommel deelt mee dat door de heer Peter Verhoeven een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kloosterstraat 169 te 3920 Lommel. Kloosterstraat 167 te 3980 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72020, sectie C, perceel 245R

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een tweewoonst met gekoppelde tuinbergingen.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 04/01/2021 tot en met 02/02/2021.

Reden openbaar onderzoek:

dakrandhoogte 6.00m i.p.v. 2.5m en 3.5m

carport in bouwvrije linkerzijtuinstrook

bouwbreedte 6.00m i.p.v.5.83m (linkerwoning)

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 02/02/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

04/01/2021, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717 (enkel van 9-12 uur)
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina